logo
img
Tên Game: Hình phạt nhẹ

Diablo bao phủ trái đất, và các lực lượng xấu đã bị ảnh hưởng!Chiến binh quân sự cầm quyền của ánh sáng và cái chết chiến đấu đến cái chết của vua Ling! Thích ứng của trò chơi phổ biến nhất, hình ảnh tuyệt đẹp, hệ thống combo và siêu giàu sẽ giết sôi máu của bạn!
tai ve 240x320

© 2012 By Minh Huy

Hôm nay : 1

pacman, rainbows, and roller s